• ja

    Donoszą „swoim” w nadziei, ba, przekonaniu, że w imię wspólnych interesów w naszym kraju uda im się uciszyć głos Narodu Polskiego.