Papież zwodzicielem kościoła katolickiego?

Spread the love

Słowa, jakie wypowiedział wczoraj Papież Franciszek, a które to są skierowane do wszystkich katolickich kościołów oraz narodów, zszokują zakłamaniem i wypaczeniem nauk Jezusa Chrystusa.

Papież w swoich słowach zwrócił się do ludzi, by traktowali uchodźców dobrze i nic w tym nie byłoby nadzwyczajnego, ani szokującego, jeśli na tym by poprzestał”hipokrytą jest chrześcijanin, który przegania uchodźcę, głodnego i szukającego pomocy”, ale poszedł o kilka kroków dalej, które niewątpliwie zaskakują każdego logicznie myślącego chrześcijanina „sprzecznością jest to, że ci, którzy chcą bronić chrześcijaństwa na Zachodzie, są jednocześnie przeciwko uchodźcom i innym religiom” szczególnie słowa „INNYM RELIGIOM” pokazują, że Papież Franciszek nie ma nic przeciw istnieniu innych bożków, a co na to biblia?

1 – Pierwsze przykazanie Boże Wyjścia 20:1-5 „Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.” „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą.” 2 – Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16 „12I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia…15 Baczcie pilnie – skoro nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie, 16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety…..” 3 – Księga Powtórzonego Prawa 27:15 „Przeklęty każdy kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie Amen.” 4 – Księga Powtórzonego Prawa 4:23 „Strzeżcie się abyście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego co wam zabronił Pan Bóg wasz.” 5 – Izajasza 44:9-20 „9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć korzyści ? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 15 ………z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony 17robi swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i przed którym pada na twarz, i modli się, mówiąc: „Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!” 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: „Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa”. 6 – Dzieje Apostolskie 17:29 (bwp) „Skoro więc jesteśmy z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra albo do kamieni, dzieł rąk albo myśli człowieka”. 7 – Rzymian 1:22-23 (bwp) „I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. Majestat nieprzemijającego Boga zamienili na obrazy przedstawiające zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta czworonożne i płazy”. 8 – Dzieje Apostolskie 19:24 „24 Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy.25 Zebrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział: Mężowie wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. 26 Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci , którzy rękami są czynieni nie są bogami.” „27 Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie zniesławione nasze rzemiosło, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu.” 9 – Izajasza 37:19 „W ogień wrzucili ich Bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z drewna i kamienia więc ich zniszczyli” 10 – Barucha 6:1-72 „7 rzemieślnik wygładził język tych bogów sami zaś pozłoceni i posrebrzeni są oszustwem i nie mogą mówić.” „25 Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni pokazując w ten sposób ludziom nicość.” „50 Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem.” 11 – Ezechiela 16:17 „Wziąwszy ozdobne przedmioty ze złota i ze srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem.” 12 – Księga Mądrości 13: 10-19 „10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami nazwali dzieła rąk ludzkich: złoto, srebro, – dzieła sztuki, i wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.” „11 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego umiejętnie i obrobiwszy ładnie, sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku.” „12 A odpadków z tej obróbki użył do ugotowania strawy i nasycił się.” „13 Wziął spośród nich odpadek na nic już nie zdatny, kloc kręty, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku i kształtował, próbując swej umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka” „14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś lichego zwierzęcia. Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę.” „15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne, na ścianie umieścił, przytwierdzając żelazem.” „16 Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy.” „17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin dzieci – nie wstydzi się mówić do tego co bezduszne. I to co bezsilne, prosi o zdrowie” „18 do tego, co martwe, modli się o życie. To co najbardziej bezradne, błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą – to, co nie potrafi chodzić. „19 O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą o sprawność prosi to, co ma ręce całkiem bezsilne.” 13 – 1 List do Koryntian 10:14 (bwp) „Dlatego też najmilsi moi strzeżcie się bałwochwalstwa”. 14 – Apokalipsa Jana 9:20 „A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk tak by nie wielbić już demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.” 15 – Objawienie 21:8 (Biblia warszawska) „Udziałem zaś …bałwochwalców…będzie jezioro płonące ogniem i siarką.”

Więc Nie tylko Tworzenie bożków jest grzechem, ale tolerowanie ich i propagowanie by ich akceptować, tak jak to robi teraz Franciszek pod fałszywym pozorem dobroci oraz tolerancji.Ciekawe czy jeszcze broni on chrześcijaństwa, czy już tylko stwarza pozory jak na cichego poplecznika masonerii przystało?

źródło:Polski Portal Informacyjny

 

Komentarze