Francuski polityk o Polsce

Spread the love

Albo przyjmiecie „wartości europejskie”, albo wypadniecie z UE-tak wypowiada się Francuski kandydat na prezydenta w 2017 roku Alain Juppé

Czy taka postawa człowieka, którego kraj już wiele razy pozostawił Polskę bez pomocy i który nie dotrzymywał słowa, oraz pokazał swoją słabość podczas 2 wojny światowej, ma prawo mówić Polsce i polakom co mamy robić? Wielka buta, jaka przemawia z jego ust, jest nie tylko bardzo nieetyczna, ale i politycznie nie do zaakceptowania.

Z drugiej zaś strony, pokazuje to jasno, iż środowiska lewicowe, jakich reprezentantem jest Pan Alain Juppé, boją się stanowiska Polski, która kroczy w kierunku narodowościowej i niepodległej, takiej która, będąc w UE, ma swoje zdanie, jest stanowcza i chroni naszej swobody działania. Dla mnie jest to dobry kierunek, choć na bazie socjalizmu, ale jednak kroczącego ku kapitalizmowi oraz swobód obywatelskich.

Mam nadzieję, że głos Francji, która sama upada pod naciskiem muzułmańskiej siły, nie będzie dla Polski i Polskiego rządu wykładnikiem, że będzie to wręcz przeciwnie, napędem, by działać pro Polsko, nie zważając na głosy, które chcą kierować naszym postępowaniem, życiem i decyzjami.

Komentarze